Privacy statement

HAS Hogeschool respecteert de privacy van studenten, cursisten, medewerkers, studiekiezers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van HAS Hogeschool en de diensten die de HAS levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als Nederlandse instelling voor hoger onderwijs.

Uitgangspunt
Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens. Stichting HAS Opleidingen, gevestigd aan Onderwijsboulevard 221 5223 DE 's-HERTOGENBOSCH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
HAS Hogeschool, Stichting HAS Opleidingen, gevestigd aan Onderwijsboulevard 221 te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.has.nl
Onderwijsboulevard 221
5223 DE 's-Hertogenbosch
+31 88 890 36 00

De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting HAS Opleidingen is te bereiken via privacy@has.nl